Organisatie

Nepal Development Academy is een samenwerkende stichting die uitsluitend met vrijwilligers werkt. Het is een gezamenlijk initiatief van Nepalezen die permanent in Nederland wonen en Nederlanders die ruime kennis en ervaring met Nepal hebben. Zij aan zij maken ze zich sterk voor Nepal en Nepalezen. Betrouwbaarheid, kwaliteit, betrokkenheid en professionaliteit vormen belangrijke uitgangspunten van NDA. Het hoofdmotto is samenwerking. Van meet af aan worden relevante organisaties bij de projecten betrokken om zo nodig tot een gezamenlijk voorstel te komen. Ook bij de implementatiefase wordt de kennis en ervaring van andere organisaties ten volste gebruikt om bepaalde activiteiten zo effectief en efficiënt mogelijk uit te kunnen voeren. NDA staat open voor elke vorm van samenwerking bij elke beleidsfase. Door het bundelen van kennis en kunde is het mogelijk projecten doelmatiger en doeltreffender uit te voeren.

Het werkgebied van NDA kan worden onderverdeeld in Nepal Academy dat zich uitsluitend op Nederland richt en Nepal Development dat zich met ontwikkelingsprojecten in Nepal bezighoudt.

Nepal Academy
Nepal Academy richt zich op het ontwikkelen en bevorderen van de Nepalese taal, cultuur, kunst en wetenschap. Het verzorgen van taalcursussen, het ontwikkelen van boeken, het verlenen van tolk- en vertaaldiensten, het regelen van stageplaatsen en vrijwilligerswerk en het organiseren van culturele activiteiten zijn de voornaamste activiteiten van Nepal Academy. Een ander belangrijk doel is het bevorderen van de integratie en participatie van Nepalezen in de Nederlandse samenleving.

Nepal Development
Nepal Development heeft tot doel een directe bijdrage te leveren aan de verbetering van de levensomstandigheden, het onderwijs en de arbeidsmarktsituatie van etnische minderheidsgroepen in Nepal. In samenwerking met Friends of Nepali Villages , de Nepalese partnerorganisatie van NDA, wordt getracht deze doelstelling te realiseren. Friends of Nepali Villages initieert en coördineert de ontwikkelingsprojecten. Nepal Development Academy heeft vertegenwoordigers in het bestuur van FNV, zodat er rechtstreeks vanuit Nederland controle en voortgangsbewaking plaatsvindt.

Directe participatie en draagvlak zijn belangrijke voorwaarden voor de projecten in Nepal. De doelgroep waarvoor het project bedoeld is, dient direct te participeren in het project. Niet alleen bij de uitvoering van projecten wordt participatie van de doelgroep gevraagd, maar ook bij de totstandkoming van een projectvoorstel. Participatie en betrokkenheid verschaft meer inzicht in elkaars cultuur en werkwijze. Dat is onontbeerlijk voor het welslagen van projecten. Er wordt daarom groot belang gehecht aan projecten die door de lokale bevolking gedragen worden. Kwaliteit en maatwerk staan eveneens hoog in het vaandel. De activiteiten dienen goed gecommuniceerd te worden, transparant te zijn, alsmede goed aan te sluiten bij de doelgroep. Door doel- en resultaatgericht te werken worden betere resultaten bereikt.

Duurzaamheid en verantwoordelijkheid vormen ook belangrijke uitgangspunten van NDA. De projecten moeten voldoen aan de aspecten van duurzame ontwikkeling. Het is immers een ieders verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor een duurzame wereld. Duurzaamheid gaat niet alleen over "hier en nu" maar ook over "daar en later". Ook over onze grens heen dragen we net zo goed de verantwoordelijkheid. We kunnen ons echter niet permitteren om contrasten in de (wereld) gemeenschap alleen maar groter te laten worden.