Computer projects

Computerproject voor jonge vrouwen in Pokhara

Aanvang project: 2006
Afgerond: 2008
Projectlokatie: Malepatan, Pokhara
Doelgroep: 400 honderd jonge vrouwen in de leeftijd van 16 t/m 24 jaar, afkomstig uit arme gezinnen en woonachting in Pokhara en omliggende dorpen.
Projectkosten: € 23.350,00

 

 

Draagvlak voor het project: Voor dit project werkten de plaatselijke organisaties en overheden nauw samen met Friends of Nepali Villages.

Gerealiseerd: 400 jonge vrouwen werden opgeleid in computervaardigheden, waarvan 15% een baan in de computersector heeft gevonden.
Een deel van de studenten volgt nu een gevorderde computercursus via FNV.
Millennium doelen: Verbeteren van de maatschappelijke positie van (gender gelijkheid) en toegang tot het basiscomputeronderwijs, armoede bestrijding.
Samenwerking in Nederland: Hivos, KICI, Elise Spijkerman stichting en NDA.
Projectuitvoering: De vrouwen volgen een basiscursus computervaardigheden van drie maanden, gedurende vijf dagen per week, twee uur per dag. De cursus bestaat uit een theorie en een praktijkgedeelte. Zij doen middels deze cursus nieuwe vaardigheden en kennis op en maken tevens een persoonlijke ontwikkeling door, waardoor hun positie op de arbeidsmarkt verbeterd.
Bijzonderheid: De emancipatie van vrouwen staat in Nepal nog in de kinderschoenen en neemt de vrouw nog altijd een ondergeschikte rol in. Vanwege discriminatie en een armoedig bestaan, heeft het overgrote deel van de jonge Nepalese vrouwen geen toegang tot computeronderwijs. Hierdoor is er sprake van een digitale kloof tussen mannen en vrouwen.

Computerproject voor kansarme studenten in Bhaktapur

Aanvang project: 2003
Afgerond: 2005
Projectlokatie: Bhaktapur, Nepal
Doelgroep: kansarme studenten in de leeftijd tussen 15 en 24 jaar uit de omgeving van Bhaktapur.
Projectkosten: € 16.400,00

Draagvlak voor het project: Voor dit project werkten de plaatselijke bewoners en lokale overheid nauw samen met de partner organisatie Friends of Nepali Villages
Gerealiseerd: 206 studenten (51% meisjes en 49% jongens) werden opgeleid in basiscomputervaardigheden, waarvan 30% een baan in de computersector heeft gevonden. Een deel van de studenten is ee n gevorderde cursus gaan volgen elders.
Millennium doelen: Gender gelijkheid, toegang tot basiscomputeronderwijs, armoede bestrijding.
Samenwerking in Nederland: Cordaid, Hivos en NDA.
Bijzonderheid: Een zeer groot deel van de Nepalese studenten kan zich vanwege het armoedige bestaan geen computeronderwijs veroorloven, terwijl de informatietechnologie (IT) steeds grotere rol speelt in de ontwikkeling van een land.
Hierdoor ontstaat een digitale kloof tussen tussen rijke en arme studenten.

 

Draagvlak voor het project: Voor dit project werkten de plaatselijke bewoners en lokale overheid nauw samen met de partner organisatie Friends of Nepali Villages
Gerealiseerd: 206 studenten (51% meisjes en 49% jongens) werden opgeleid in basiscomputervaardigheden, waarvan 30% een baan in de computersector heeft gevonden. Een deel van de studenten is ee n gevorderde cursus gaan volgen elders.
Millennium doelen: Gender gelijkheid, toegang tot basiscomputeronderwijs, armoede bestrijding.
Samenwerking in Nederland: Cordaid, Hivos en NDA.
Bijzonderheid: Een zeer groot deel van de Nepalese studenten kan zich vanwege het armoedige bestaan geen computeronderwijs veroorloven, terwijl de informatietechnologie (IT) steeds grotere rol speelt in de ontwikkeling van een land.
Hierdoor ontstaat een digitale kloof tussen tussen rijke en arme studenten.