Education projects

Office management project

Aanvang project:         2009
Afgerond:   2010
Projectlocatie:   Pokhara, Nepal
Doelgroep:   Kansarme jonge vrouwen in de leeftijd 16 t/m 25 jaar
Projectkosten:   € 31.937,00

72

Doelstelling: Verbeteren van de maatschappelijk economische positie van deze vrouwen.
Beoogde millennium doelen: Vermindering van de armoede onder de vrouwen en gelijkwaardigheid in gender door de maatschappelijke positie van de vrouwen te verbeteren.
Aanleiding van het project: Nepalezen vrouwen hebben nauwelijks toegang tot beroepsonderwijs. De positie van vrouwen in de Nepalese samenleving is zichtbaar achtergesteld ten opzichte van mannen. Vrouwen kunnen niet alleen vanwege hun achtergrond, maar ook door hun gebrekkige kennis en ervaring in beroepsvaardigheden nauwelijks kans maken op een baan. Het project leidt de kansarme jonge vrouwen in basis administratieve en secretariële vaardigheden op, zodat hun kansen om werk te vinden aanzienlijk toenemen.
Projectresultaten: 125 jonge vrouwen volgden een cursus Office Manager van zes maanden, vijfdagen per week en twee uur per dag waarvan 98 vrouwen de cursus met succes hebben afgerond. 58 van 98 vrouwen hebben na de cursus een baan gevonden
Samenwerking in Nederland: NDA, NCDO, KICI, Stichting Uleput, Stichting Marjan Rens, Stichting Haëlla en Elise Spijkman stichting.
Bijzonderheid: Dit project was tot stand gekomen na een bezoek en vrijwilligerswerk bij FNV van Sandra Moerman. Schoevers in Nederland heeft haar cursusmateriaal ter beschikking gesteld voor dit project.

6768