Services

NDA verstrekt belangeloos en onafhankelijk informatie en advies over de Nepalese cultuur, samenleving, taal en literatuur, vrijwilligerswerk en reizen. Dit geschiedt per mail of telefonisch (op werkdagen). Ook worden er tolk- en vertaaldiensten verleend, Nepalese taalcursussen georganiseerd en treedt NDA op als bemiddelaar voor vrijwilligerswerk in Nepal.