Introduction

NDA is een samenwerkende stichting die zich richt op een rechtvaardige en duurzame samenleving in Nepal. De kleinschalige projecten die een zichtbare bijdrage leveren aan het verbeteren van de leefomstandigheden van Nepalezen worden financieel ondersteund en professioneel begeleid bij de uitvoering ter plaatse. De noodzakelijkheid, directe participatie van de lokale bewoners, transparantie en duurzaamheid vormen de uitgangspunten bij de selectie van projecten.
Stichting NDA maakt zich sterk voor het realiseren van de millennium doelstellingen die de regeringsleiders in 2000 hebben ondertekend. Zo dient in 2015 het aantal mensen dat in extreme armoede leeft gehalveerd te zijn, moeten alle kinderen op de wereld basisonderwijs volgen en zou er gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen gerealiseerd moeten zijn. Klik hier voor een film over NDA & Ontwikkelingshulp.
Nepal is een schitterend land, maar behoort helaas tot de allerarmste landen ter wereld. Het merendeel van de Nepalese bevolking leeft onder de armoedegrens en heeft grote moeite om in de basisbehoeften te voorzien. Maar gelukkig zetten ruim  zestig Nederlandse ontwikkelingshulporganisaties zich in voor Nepal om een bijdrage te leveren aan het realiseren van één of meerdere millennium doelstellingen.